Iğdır ve Yöresinde Üretilen Balların Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Bal insanlık için önemli bir gıda maddesidir. Bal üretimi bakımından en uygun ülkelerden biri olan Türkiye, Dünya’da Çin’den sonra ikinci, Avrupada ise birinci sıradadır.
Bu çalışmada, Iğdır ve yöresinde (Kağızman, Tuzluca, Aralık) üretilen süzme çiçek ballarının bazı fizikokimyasal özellikleri belirlenmiştir. Araştırmada 30 adet süzme çiçek balı kullanılmıştır. Analiz edilen süzme çiçek ballarında briks, nem miktarı, asitlik, hidroksimetilfurfural, glukoz ve fruktoz analizleri yapılmıştır.
Araştırma sonucunda ortalama fizikokimyasal değerler; Brix % 83.30 ± 0.97, Nem miktarı % 15.06 ± 0.75, Asitlik 22.64 meq/kg ± 4.16, pH 4.33 ± 0.25, iletkenlik 0.17 mS/cm ± 0.15, Hidroksimetilfurfural 39.85 mg/kg ± 30.41, Fruktoz % 38.62 ± 2.36, Glukoz % 32.46 ± 2.24, Fruktoz / Glukoz oranı 1.20 ± 0.10 ve Glukoz + Fruktoz miktarı % 71.09 ± 3.66 şeklinde bulunmuştur. Bu ortalama sonuçlar, Iğdır ve yöresinde üretilen süzme çiçek ballarının Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kriterlerine (2012) uygun olduğunu göstermiştir.
Vural LALE , Kağan KÖKTEN

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin