Çapakçur Vadisi (Bingöl-Türkiye)’nin Monokotil Petaloitleri

Bu çalışmada
çapakçur vadisinin monokotil petaloitleri çalışılmıştır. Araştırma sonucuda 12
familya, 29 cinse ait 88 takson tespit edilmiştir. Alanda belirlenen
taksonların 13’ü endemiktir (Allium
armenum Boiss.
& Kotschy, Allium pictistamineum O.Schwarz, Allium sivasicum Özhatay & Kollmann, Arum rupicola
Boiss. var. rupicola, Bellevalia
gracilis Feinbrun, Bellevalia modesta Wendelbo, Hyacinthus
orientalis L. subsp. chionophilus Wendelbo, Iris sari Schott ex Baker, Fritillaria
armena Boiss., Fritillaria crassifolia Boiss. & A.Huet subsp. crassifolia, Cephalanthera kotschyana Renz & Taubenheim, Dactylorhiza osmanica (Klinge) P.F.Hunt Summerh. var. anatolica
(E.Nelson) Renz & Taubenheim, Dactylorhiza
osmanica (Klinge) P.F.Hunt
Summerh. var. osmanica). 88 taksonun ait
olduğu ilk 5 familya Amarilydaceae, Liliaceae, Asparagaceae, Orchidaceae ve
Iridaceae dir. Taksonların fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı 45’i İran-Turan,
14’ü Akdeniz, 5’i Avrupa-Sibirya ve 24’ü yaygın yada bilinmeyen şeklindedir.
Bayram YURT

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin