Lavantada Köklenme Üzerine Çelik Kalınlıklarının Etkisi

Araştırma, Lavandula angustifolia var. Raya ve Lavandula x intermedia var. Super çeşitlerinin yaklaşık 15 cm uzunluğunda 2,0-3,0, 3,1-4,0, 4,1-5,0, 5,1-6,0 ve 6,1 mm üzeri olarak sınıflandırılan beş farklı kalınlıktaki çelikler kullanılarak, köklenme oranı, kök uzunluğu ve kök sayısına etkisini incelemek amacıyla tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Köklenme oranı, kök sayısı ve kök uzunluğu bakımından çeşitler ve çelik kalınlıkları arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli çıkmış ve Raya çeşidinin köklenme özellikleri Super çeşidinden daha yüksek olmuştur. Çelik kalınlıklarına bağlı olarak köklenme oranı, kök sayısı ve uzunluğunda belirgin bir artış veya azalış göstermemiş, ancak köklenme değerleri 3,1-4,0 mm kalınlığındaki çeliklerde daha yüksek olmuştur. Sonuç olarak, lavantada köklenme için en uygun çelik kalınlığı 3,1-4,0 mm olarak belirlenmiştir.
Lütfi BEHÇET , Yakup YAPAR

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin