Çukurova Koşullarında Bazı Kum Darısı (Panicum miliaceum L.) Genotiplerinin Agromorfolojik ve Ot Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırma Uluslararası Yarı Kurak Tropik Bölge Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden (ICRISAT) temin edilen kum darısı (Panicum miliaceum L.) türüne ait 11 genotipin Çukurova koşullarındaki performanslarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kum darısı genotipleri sıra arası 70 cm sıra üzeri 10 cm olacak şekilde 5 m uzunluğundaki sıralara birer sıra halinde ekilmiştir.
Araştırmada kum darısı genotiplerinde; % 50 çiçeklenmeye erişme süresi, bitki boyu (cm), kardeş sayısı /bitki , yaprak sayısı/ana sap, kuru ot verimi/bitki, yaprak oranı (%), kuru maddede ham protein oranı (%), ADF oranı (%), NDF oranı (%) , fosfor oranı (%), kalsiyum oranı (%), magnezyum oranı (%) ve potasyum oranı (%) incelenmiştir.
İncelenen kum darısı genotiplerinde % 50 çiçeklenmeye erişme süresinin 36-60 gün, bitki boyunun 72,2-142,8 cm, bitki başına kardeş sayısının 5,4-42,2 adet, ana sapta yaprak sayısının
+Zeyni DAĞTEKİN’in Yüksek Lisans Tez çalışmasından üretilmiştir
7,2-16 adet, yeşil ot veriminin 112,2-790,2 gr, kuru ot veriminin 28,6-165,9 gr, yaprak oranın , %19,7-51,9, ham protein oranının 16,3-20,5, ADF oranının % %28,7-36,3, NDF oranının % %60-70,6, P oranının % 0,373-0,434, Ca oranının %0,58-0,824, Mg oranının % 0,270-0,393 ve K oranının %3.174-3.964 arasında değiştiği saptanmıştır.
Nimet KARA , Hasan BAYDAR

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin