Bazı İki ve Altı Sıralı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Isparta Koşullarında Performansları

Öz: Araştırma yerli ve yabancı arpa çeşitlerinin bölgedeki verim ve verim ögelerini belirlemek amacıyla 2015-16 ve 2016-17 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada üçü 2 sıralı, dördü 6 sıralı yedi arpa çeşidi tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak ekilmiş ve değerlendirilmiştir. Verim ve verim özellikleri bakımından çeşitler ve yıllar arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli olmuştur. Verim bakımından 6 sıralı Scarpia çeşidi (422 kg da-1) ile 2 sıralı Tarım92 çeşidi (406 kg da-1) ilk iki sırada yer almıştır. Bitki boyu ve başak uzunluğu bakımından Aydanhanım, başakta tane sayısı bakımından Kral97, Bin tane ve hektolitre ağırlığı bakımından Tarım92 çeşitleri öne çıkmıştır.
Mustafa İLÇİN , Ali SATAR

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin