Borik Asidin Kendiliğinden Yerleşen Betonun Mekanik Özellikleri ve Yapısal Karakterizasyonuna Etkisi

Bu çalışma kapsamında, özellikle nükleer santraller ve radyasyona maruz olan diğer yapılarda kullanılabilecek borik asit katkılı Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB)ların üretilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, KYB olma şartlarını sağlayan ve borik asit ilavesiz bir referans numune üretilmiş olup, oluşturulan referans numune dizaynına ilave olarak beton suyuna ağırlıkça sırasıyla %0.5, %1.0, %1.5, %2.0, %2.5 borik asit ilave edilerek numuneler oluşturulmuştur. Bu numuneler üzerinde KYB olma şartlarında değişim olup olmadığını gözlemlemek için Taze Beton Deneylerinden Yayılma Tablası, V-Hunisi, L-Kutusu, U-Kutusu deneyi yapılmıştır. Elde edilen numunelerin mekanik özelliklerindeki değişimi kıyaslamak için basınç dayanımı ve eğilme dayanımı deneyleri yapılmıştır. Ayrıca yapısal karakterizasyon değişimlerini gözlemlemek içinde SEM ve XRD analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde borik asit katkılı betonların Kendiliğinden Yerleşen Beton olma özelliği taşıdığı, basınç dayanımının referans numuneye oranla arttığı, eğilme dayanımının azaldığı, referans numuneye kıyasla malzemedeki gözenekli yapının azaldığı gözlemlenmiştir.
Aykut ŞENER , Bekir ATAR , Burhan KARA

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin