Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Dikenli incir (Opuntia Ficus-İndica L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Dikenli incir (Opuntia Ficus-İndica L.) Amerika ve Avrupa’da üretilen ve tüketilen bir meyve olmasına karşın ülkemizde sadece kıyı bölgelerdeki şehirlerde yetiştirilmektedir. Tüketiciler tarafından yerel pazarlara çıkış zamanları yoğun olarak takip edilen bir meyvedir. Bu çalışmada, dikenli incir üretim olanaklarının artırılması; ticari anlamda da üretilmesi ve işlenmesi amacı ile bitki tohumlarına ait bazı fiziksel özellikler belirlenmiştir. Çalışma 2018-2019 yılları arasında yürütülmüştür. Akdeniz bölgesinden toplanan on dört farklı genotipe sahip dikenli incir meyvelerinden elde edilen tohumların bazı fiziksel özellikleri (şekil-boyut, yüzey alan, ortalama aritmetik-geometrik çap, küresellik, bin dane ağırlığı) belirlenmiştir. Elde edilen veriler p
Orhan ÜNAL , Edip BAYRAM , Çağdaş KIZIL , Aytül ÜNAL , Muhammet Veysel ANTEP , Buse BAYRAM

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin