Geçici Stres Dönemi ve Sonrasında Biber Bitkilerinin Mikro Element Alım Performansı

Yapılan bu çalışmada; geçici tuz stresi döneminde ve sonrasında Çarliston (Capsicum annuum L./ tatlı) ve Acı çiçek (Capsicum frutescens L. /acı) biber bitkisindeki metabolik olayların nasıl etkilendiğini açıklığa kavuşturmak, bitkilerin geçici stres dönemi ve sonrasında mikro element alımında oluşan değişikliklerin nasıl olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 4-5 gerçek yaprağa sahip olan fidelere tuz uygulamalarına başlanmıştır. Tuz uygulanmadan once (0). gün bitki örnekleri alınarak, tuz uygulanacak fideler için besin çözeltisine 50 mM NaCl ilave edilmiştir. Geçici tuz stresi dönemi ve geçici stres sonrası dönemin 10. ve 20. gününde örnek alma işlemi yapılmıştır. Bitkilerin, toplam bitki ağırlığı ölçülerek, yaprak kısımlarında ise bazı mikro element içerikleri belirlenmiştir.
Yapılan ölçümler sonucunda tuz stresinin her iki biber çeşidininde bitki gelişimi üzerine olumsuz etkisinin olduğu görülmüştür. Geçici stres sonrası dönemin 20. gününde ise özellikle çarliston biber çeşidinde toplam bitki ağırlıklarının kontrole en yakın değerler aldığı belirlenmiştir. Acı çiçek biber çeşidi ise metabolik aktiviteyi kontrol altında tutabilmek için bitki büyümesini sınırlandırarak bitkiyi kontrol edebilecek seviyede tutmuş olabileceği kanaatine varılmıştır. Ayrıca bitki yapraklarında tuz uygulama döneminde Fe, Zn, Mn konsantrasyonlarında artışların olduğu belirlenmiştir.
Zeynep DUMANOĞLU , Ümral GÜZEL , Atilla ÇAKIR

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin