Yüksek İzolasyonlu MIMO Anten Dizisi İçin FSS Duvar Tasarımı

MIMO antenlerinde, anten performansını olumsuz etkileyen karşılıklı kuplaj, yüzey akımlarından kaynaklanır. Bugüne kadar bu yüzey akımlarını bastırmak için, Elektromanyetik Bant Boşluğu (EBG) yapıları, metamalzeme birim hücresi, bant durdurma filtreleri ve Frekans Seçici Yüzeyler (FSS) gibi birçok teknikler önerilmiştir. FSS'ler, uygun şekilde tasarlandıklarında, belirli bir frekans aralığında bir bant durdurma filtresi olarak işlev görebilir ve bu nedenle bu yüzey dalgalarının mikro şerit yama dizilerinde yayılmasını önlerler. Bu çalışmada, 3.49 GHz çalışma frekansına sahip iki özdeş 2×1 yama anten dizisi arasındaki yüzey akımlarının neden olduğu karşılıklı eşleştirme etkisini azaltmak için yeni bir FSS birim hücresi tasarlanmıştır. Bu tasarlanan FSS birim hücreleri, 1×5 periyodik diziyle yamalar arasına yerleştirilir. Simülasyon sonuçlarına göre, karşılıklı bağlantı etkisi, iletim bandında herhangi bir kayma olmadan 26,6 dB azaldı ve S11'de ise sadece 0,48 dB'lik bir değişim gözlendi. Son olarak, ECC eğrileri FSS duvarı olan ve olmayan anten dizisi için ayrı ayrı çizildi. Anten dizisinin ECC' sinin, önerilen yalıtkan duvarı uygulanarak 0.16'dan 0.07'ye düşürüldüğü gözlendi.
Asim MANTARCI

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin