Turizm Yerleşim Alanlarında Peyzajda Kullanılan Bitkilerin Çeşitliliği: Edremit Körfezi (Balıkesir) Örneği

Edremit körfezi ülkemizin önemli turizm alanlarından biridir. Bu çalışmada, Edremit Körfezinde yer alan yerleşim alanları, turizm işletmeleri, site alanları ve konut çevrelerinde peyzaj amacı ile kullanılan ağaç/ağaççık, çalı ve otsu formundaki bitki türlerinin envanterinin çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda 63 familyaya ait 126 cins ve 155 taksonun doğallaşmış ve egzotik peyzaj bitkisi olarak Edremit Körfezinde yetiştirildiği tespit edilmiştir. Familyaların %68’ i tek bir taksonla temsil edilmektedir. En fazla takson içeren familyalar; Fabaceae (13 takson), Rosaceae (12 takson) ve 8 taksonla Lamiaceae ve Pinaceae gelmektedir. En fazla taksona sahip cinsler; 4 taksonla Salvia olup bunu ve 3’ er taksonla Abies, Acacia, Cupressus, Jasminum, Pinus ve Rosa takip etmektedir. Hayat formlarına göre peyzaj bitkilerinin % 30’ unu (46 takson) ağaç formu oluşturmaktadır. Bitkilerin genellikle süs-estetik, çit ve yer örtücü olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir.
Ali Rahmi KAYA , Hatice Kübra ERDÖNMEZ

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin