İnce Film Organik Fotovoltaikler İçin Alana Bağlı Yük Toplama Modeli

Bu çalışmada, bir bulk heteroeklem fotovoltaik cihaz içinde optik kaviteye bağlı yük taşıyıcı üretimini ve homojen olmayan elektrik alan dağılımını gözönünde bulunduran birleştirilmiş bir yük toplama modeli geliştirdik. Yük toplama modeli; yük taşıyıcıların mobiliteleri, rekombinasyon ömrü ve yük taşıyıcı türlerin bağlantı genişliği gibi yük taşıyıcı dinamiği ile ilgili deneysel girdilere dayanmaktadır. Optik kavite modları ve alan şiddeti, cihazların ayrı ayrı bileşenlerinin deneysel değişken açılı elipsometri analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Modeli değerlendirmek için, istenmeyen doping ve farklı optik kavite modlarının etkisinin altını çizmek için hava ortamında üretilmiş PCDTBT: PC71BM tabanlı geleneksel ve ters organik fotovoltaik mimarileri kullanılmıştır. Modelden simüle edilen harici kuantum verimliliği ve kısa devre akım yoğunluğu profilleri, farklı aktif katman kalınlıkları ve cihaz mimarileri ile yapılan deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Önerilen yük toplama modeli, deney sonuçları ile yüksek derecede korelasyon göstererek diğer organik fotovoltaik cihazlarda da uygulaması için geçerliliğinin altını çizmiştir.
Rıdvan POLAT , Selami SELVİ

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin