İç ve Dış Mekanlarda Ahşap Malzemelerin Mobilya ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı

Bu araştırmada, iç ve dış mekanlarda ahşap malzemelerin mobilya ve yapı malzemesi olarak kullanım olanakları araştırılmıştır. Aynı zamanda araştırmanın amacına uygun olarak ahşap malzemelerin üreticileri, sektördeki girişimcileri ve üretim miktarları hakkında araştırmalar yapılmıştır. Araştırma neticesinde, iç ve dış mekanlarda kullanılan mobilya ve yapılarda ahşap malzemelerin kullanım imkanları ve sektördeki üreticiler, girişimciler ve ahşap malzemelerin üretim miktarları hakkında veriler elde edilmiş ve elde edilen bilgiler neticesinde değerlendirilmelerde ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Elde edilen veriler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; iç ve dış mekanlarda mobilya ve yapılarda kullanılan malzemelerde, ahşap malzemelerin kullanım olanaklarının sahip olduğu avantajlı özellikleri ile birlikte çok fazla olduğu görünmektedir. Ahşap malzemeler hakkında bazı olumsuz algılar ve iyi tanıtılamadığı gibi durumlar olmasına rağmen ahşap malzemelerin doğru tanıtılması, kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması sayesinde bu problemler en aza indirgenebilir. Üreticinin, üretimin, girişimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi önem arz etmektedir.
Hasan KURT

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin