Bingöl Propolis İzolatlarının Biyolojik Aktivitesinin, Lipofilik ve Uçucu Organik Bileşenlerinin Belierlenmesi

Çalışmada Bingöl Propolis izolatlarını biyolojik aktivitesi ve kimyasal bileşimi araştırılmıştır. Propolisin etanol izolatı (Eİ), hekzan izolatı (Hİ) ve uçucu yağ izolatı (UYİ) ham propolisten hazırlanmıştır. İzolatların lipofilik ve uçucu organik bileşenleri Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi (GC-MS) ile analiz edilmiştir. Bingöl Propolis izolatları Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Bacillus cereus (NRRL-B-3711) Escherichia coli (ATCC 25922), Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium (ATCC 14028) referans patojen bakteri suşlarına karşı antimikrobiyal aktivite gösterirken, test edilen tüm propolis izolatlarına en duyarlı bakteri B. Cereus olduğu gözlenmiştir. Eİ izolatının diğer izolatlara kıyasla en yüksek antimikrobiyal ve antioksidan aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Bingöl propolisinin lipofilik ve uçucu yağ izolatlarında biyoaktif bileşen varlığının, propolisin biyolojik aktivitesine katkıda bulunduğu değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen Bingöl propolisi (Eİ ve UYİ) izolatlarının gıda sistemlerinde doğal koruyucular olarak kullanılabilme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.
Seyhan FIRAT , Nihat IŞIK , Emine SELÇUK

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin