Kamu Binalarındaki Yağmur Suyu Hasat Potansiyeli: Katip Çelebi Üniversitesi Saha Çalışması

Çevre kirliliği, nüfus artışı, iklim değişikliği, sanayi gelişimi ve kontrolsüz su tüketimi nedeniyle günümüzde kullanılabilir su miktarı tükenmektedir. Böylece, Belediyeler alternatif su kaynakları bulmak zorunda kalmaktadır. Alternatif su kaynaklarından biri olan Yağmur Suyu Hasadı araştırmacılar ve mühendisler arasında tekrar ilgi çeken konular arasına girmiştir. Saha çalışması olarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin Yağmur Suyu Hasadı analizleriyle su potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Merkezi sınıflarda erkek-kadın tuvaletine takılan sayaçların verileri toplanmış ve hasad alanı hesaplanmıştır. Verilere göre, toplanacak yağmur suyu miktarı tuvaletlerin su kullanımını karşılayabilmektedir. Bu çalışma, kamu binalarında Yağmur Suyu Hasadı sisteminin uygulanmasının çevresel ve ekonomik katkıda bulunacağını, böylece içme suyu kaynaklarının daha verimli kullanılacağını göstermektedir.
Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR , İ̇brahim Halil GEÇİBESLER , Mert SUDAĞIDAN , İ̇nan DURSUN , Veysel SÜZERER , Ramazan SOLMAZ

Türk Doğa ve Fen Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 9
Sayı Özel Sayı

Dergi adı:Türk Doğa ve Fen Dergisi

Author: admin