Büyük Çamlıca Korusu’nun Peyzaj Tasarımı ve Kullanıcı Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

Günümüz kentleşme sisteminde kentsel yeşil alanların, kentlilerin yaşam kalitesini artırmadaki rolü oldukça önemlidir. Kentli insanların kent ortamında maruz kaldıkları stresli yaşam temposu ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanlar kentlerde nefes alabilecekleri kentsel açık yeşil alanlara ihtiyaç duymaktadır. Kent parkları insanların yeşil alan ihtiyacını karşılayan aynı zamanda kentlerin kendilerine özgü yapısal ve bitkisel öğelerini barındıran en önemli alanlardır. Araştırma alanı İstanbul İli Üsküdar İlçesinde yer alan Büyük Çamlıca Korusu’dur. Çalışmanın amacı Büyük Çamlıca Korusu’nun ulaşılabilirlik, alan kullanımları, yapısal ve bitkisel elemanları yönünden kullanıcı memnuniyetini değerlendirmek, farklı fiziksel, sosyal ve kültürel yapıdaki insanların kentsel açık yeşil alan ihtiyaçlarını aynı anda karşılayabilmeleri için geliştirilen önerilerle alanın rekreasyonel kalitesini artırmaktır. Çalışma kapsamında alanın bitkisel tasarımları, yapısal donatı ve alan kullanımları irdelenmiştir. Alanda 384 kişiyle 16 sorudan oluşan anket yapılmıştır. Anket cevapları analiz edilerek alanın peyzaj tasarımı ve kullanım planlaması ile ilgili kullanıcı memnuniyeti ortaya konulmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 11
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın