Dış Kafesinde Kırık Bar Arızası Olan Çift Kafesli Asenkron Motorun Performans Analizi

Asenkron motorlar endüstride en sık kullanılan motorlardan birisidir. Bu nedenle, motorun içinde veya dışında bir arıza (elektrik veya mekanik) motorun gücünün kesilmesine ve hatta fabrika içinde üretim kayıplarına neden olabilir. Literatürde tek kafesli asenkron motor arızaları üzerine çok sayıda çalışma olmasına rağmen, çift kafesli motor arızaları sıkça araştırılan bir konu değildir. Bu nedenle, bu çalışmada, çift kafesli bir asenkron motorun dış kafes oluğundaki hataların motor performansını nasıl etkilediği araştırılmıştır. Analizler Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) kullanılarak yapılmıştır. Rotor oluğunda 1, 2, 3 ve 4 adet dış kafes kırığı olan motor modelleri incelenmiştir. Motor modellerinin rotor akımları, manyetik vektör potansiyel değerleri, manyetik akı dağılımları, akım yoğunlukları, radyal kuvvetler ve moment-hız grafikleri elde edilmiş ve hem sağlam hem de arızalı motorlar için karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, rotordaki kırık çubuk sayısı arttıkça, her üç moment (yol alma, maksimum ve nominal) değerinde önemli bir azalma meydana geldiğini göstermiştir. Sağlam motora göre, rotor oluğunda 4 kırık bulunan motorun yol alma momentinin %13.77 oranında azaldığı görülmüştür.
Nurhan KOÇAN , Nurbanu METİN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 11
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın