Lignoselülozik Atıklardan Üretilen Mineral Esaslı Levhalar: 1. Bölüm – Fiziksel ve Mekanik Özellikler

Lignoselülozik atık olarak değerlendirilen patlıcan ve domates sapları ile olivin ve dolomit minerallerinin belli oranlarda karışımı ile yonga levha üretimi olanakları bazı fiziksel ve mekanik testlerle araştırılmıştır. Bu bağlamda levhaların kalınlık artım oranı (%), su emme miktarı (%), yüzeye dik çekme direnci, eğilme direnci (MOR), elastikiyet modülü (MOE) ve renk özellikleri (CIE, L, a, b) üzerine araştırma yapılmıştır. Minerallerin türü ve içeriğinin test örneklerinin kalınlık artım ve su alma miktarlarını etkilediği gözlemlenmiştir. Test levhalarının yüzeye dik çekme direnç değerlerinin genellikle standart değer olan 0.28 N/mm2 daha yüksek olduğu, ayrıca domates sapı/dolomit karışımı ile üretilen levhaların eğilme direnci özelliklerinin, benzer imalat koşullarında olivinle üretilenlere göre daha yüksek MOR değerleri gösterdiği bulunmuştur. Bununla birlikte, domates/patlıcan sapları ile dolomit/olivin karışımından oluşan levhaların tüm üretim koşullarında standart değerden daha düşük MOE değerleri gösterdiği anlaşılmıştır.
Asım Gökhan YETGİN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 11
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın