Kuşburnu’nda (Rosa canina L.) Bazı Meyve ve Büyüme Özellikleri

Kuşburnu (Rosa canina L.) üzerinde
gerçekleştirilen bu çalışmada türün; Eylül-Ekim 2019 döneminde örneklenen 50
bireyi üzerinde boy, tepe çapı, dal sayısı, meyve sayısı ve meyve ağırlığı
özellikleri ile bunların etkileşimi araştırılmıştır.  Elde edilen veriler ışığında, çalışmaya konu
özellikler bakımından geniş farklılıklar olmakla birlikte ortalama boy, tepe
çapı, dal sayısı, meyve sayısı ve meyve ağırlığı sırasıyla 207 cm, 236 cm, 17
adet, 576 adet ve 1413 gram bulunmuştur. Bireyleri çalışmaya konu özellikler
bakımından bakısal olarak karşılaştırmak amacıyla uygulanan varyans analizi
sonucunda, özellikler bakımından bakılar arasında istatistiksel bakımdan
anlamlı (p>0.05) fark olmadığı;
korelasyon analizi sonucuna göre özellikler arasında istatistiksel bakımdan
anlamlı (p<0.05) pozitif ilişkiler
olduğu belirlenmiştir. Meyve verimi bağlamında populasyona ait döllenme
katsayısı, 2.475 bulunmuştur.
Ömer Ümit YALÇIN , Ali İhsan KAYA , Halil Turgut ŞAHİN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 11
Sayı 2

Dergi adı:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın