COVID-19 pandemisinin gıda güvenliği konusunda tüketici tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi: Bitlis Eren Üniversitesi örneği

COVID-19 pandemisi her alanı etkilediği gibi gıda güvenliği ile ilgili tüketici tutum ve davranışlarını da etkilemiştir. Bu çalışma, COVID-19 pandemisinin Bitlis Eren Üniversitesi akademik ve idari personellerinin gıda güvenliği konusunda kişisel yargılarında, tutum ve davranışlarında yaptığı değişikliklerin belirlenmesi amacıyla planlanmış olup tarama modelinde keşisel bir araştırmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların çoğunluğu COVID-19’un gıdalarla bulaşmadığını, market ve pazar gibi dışarıdan satın alınan ürünleri en az sekiz saat bekletmekle bulaşmanın engellendiğini düşünmektedir. Katılımcılarda (% 66.1) kişisel bakım ve hijyene ayrılan zamanın COVID-19 pandemisi ile beraber artış gösterdiği görülmüştür. COVID-19 pandemisi ile katılımcıların gıda güvenliğine, tarıma, kişisel hijyen ve sanitasyona verdikleri önemin arttığı bulunmuştur. Katılımcıların çoğunluğu COVID-19 pandemisi ile insanlarda gıdasız kalma korkusu oluştuğunu, gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarının öneminin arttığını bildirmiştir. COVID-19 pandemisinde tarım, gıda güvenliği ile hijyen ve sanitasyon kavramlarının değer kazandığı sonucu ortaya çıkmıştır.


Akif DÜNDAR, Mustafa Şamil ARGUN

Food and Health
,
Yıl 2022
Cilt 8
Sayı 1

Dergi adı:Food and Health

http://jfhs.scientificwebjournals.com/tr/pub/issue/65769/910652

Author: admin