Alanya Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Hass ve Fuerte Avokado Çeşitlerinin Bazı Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Avokado meyvesi, içerisindeki besinsel öğelerin çeşitliliği ve zenginliği nedeniyle birçok diyette uzmanlar tarafından önerilmektedir. Meyve eti çok düşük oranda şeker içerirken diyet lifi, doymamış yağlar, birçok vitamin ve mineral madde ile biyoaktif özelliğe sahip çok sayıda fitobileşen içermektedir. Bu çalışmada, Alanya ekolojik koşullarında yetiştirilen Hass ve Fuerte avokado çeşitlerinin meyve ve yaprak dokularında toplam fenolik madde, toplam flavanoid madde, toplam askorbik asit ve pigment içerikleri ile antioksidan kapasiteleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda yaprak ekstraktlarının meyve ekstraktlarına oranla daha yüksek toplam fenolik madde, toplam flavanoid madde, toplam askorbik asit içeriği ile antioksidan kapasiteye sahip oldukları belirlenmiştir. Ekstraktların ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) radikali süpürücü aktivitelerinin %35.9 (Hass meyve ekstraktı) ile %60.5 (Fuerte yaprak ekstraktı), DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) radikali süpürücü aktivitelerinin %30.7 (Hass meyve ekstraktı) ile %51.4 (Fuerte yaprak ekstraktı), FRAP (Demir iyonu indirgeyici antioksidan güç) değerlerinin ise 130.8 µmol FeII g-1 (Hass meyve ekstraktı) ile 267.5 µmol FeII g-1 (Fuerte yaprak ekstraktı) arasında değiştiği belirlenmiştir. Ekstraktlarda klorofil a değerlerinin klorofil b değerlerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. En yüksek toplam klorofil içeriği Hass ve Fuerte çeşitlerinin yaprak ekstraktlarında (sırasıyla 22.89 ve 21.72 µg g-1) tespit edilmiştir. Toplam karotenoid içeriği yine yaprak örneklerinde meyve örneklerine göre daha yüksek bulunurken, bu değerlerin 0.07 µg g-1 (Hass meyve ekstraktı) ile 4.16 µg g-1 (Fuerte yaprak ekstraktı) arasında değiştiği belirlenmiştir.
Galip BAKIR , Mustafa KİBAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın