Astaksantinin İnsan Akciğer ve Kolon Kanseri Hücrelerindeki Seçici Sitotoksik Etkisi

Astaksantin (ASX), çeşitli mikroorganizmalarda ve deniz hayvanlarında bulunan kırmızı renkli bir ksantofil karotenoididir. ASX, mevcut karotenoidler arasında en yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğundan "süper antioksidan" olarak da adlandırılmaktadır. ASX’in antioksidan özelliğinin yanında, antimikrobiyal, immünomodülatör, hepatoprotektif, antikanser ve antidiyabetik özellikleri de yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bununla birlikte, ASX'in kanser hücreleri üzerindeki seçici sitotoksik etkilerini inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, ASX'in yaygın kanser türlerini temsil eden hücreler üzerindeki sitotoksik etkilerini belirlemektir. Bunun için insan meme (MCF-7), akciğer (A549), karaciğer (HepG2), melanoma (VMM917), kolon (WiDr) kanseri ve normal fibroblast hücreleri 72 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda ASX ile muamele edildi ve ardından MTT protokolü uygulandı. Cisplatin sitotoksisite deneylerinde pozitif kontrol olarak kullanıldı. Sonuçlar, ASX'in incelenen tüm kanser hücre hatları üzerinde doza bağımlı bir sitotoksik etkiye sahip olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, fibroblast hücreleri ile kıyaslandığından ASX'in en güçlü seçici sitotoksik etkisinin A549 ve WiDr hücrelerinde olduğu belirlendi. Bu çalışma ASX'in seçici sitotoksik etkisinin, özellikle akciğer ve kolon kanseri açısından daha kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini göstermektedir.
Zehra Tuğba MURATHAN , Armagan KAYA

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın