Asma Anaçlarının in Vitro’da Büyüme Performansları ile Besin Elementi Alım Düzeylerinin Belirlenmesi

Çalışmada, 5BB, 41B, 140Ru, SO4, 110R, 1103P, Salt Creek ve Harmony anaçlarının in vitro koşullarda bitki büyüme performansları ile besin elementi alım düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anaçların bir gözlü yeşil mikro çeliklerinden, in vitro’da 1 mg L-1 BAP içeren MS ortamında elde edilen sürgünler, 1 mg L-1 IBA içeren ortamda 45 gün süreyle kültüre alınarak bunlarda kök oluşumu ve sürgün büyümesi sağlanmıştır. Sonuçta, en yüksek sürgün ve kök gelişim performansını sırasıyla 110R ve Harmony anaçlarının gösterdiği belirlenmiştir. Azot bakımından 5BB, 1103P ve 110R; P ve K için SO4; Ca için Salt Creek; Mg için 140Ru; Cu için Salt Creek; Mn için 110R; Fe için 140Ru ve Zn için 5BB’nin en yüksek değer veren anaçlar olduğu saptanmıştır.


Serpil TANGOLAR, Kaan Fethi KAYA, Nuray MEŞE, Melike ADA, Ayfer ALKAN TORUN

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 36
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/67814/1025614

Author: admin