Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanan Kırkağaç Kavunlarının, Meyve Özelliklerinin Araştırılması

Bu araştırmada 3 adet interspesifik Cucurbita hibrit (C. maxima Duch. x C. moschata Duch.) anacı kullanılmıştır. Bu anaçlar üzerine kalem olarak ülkemizde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan Kırkağaç tipi Sinem 45 F1 ve Sürmeli F1 (Cucumis melo L. var. inodorus; Verim, Ziraat) aşılanmıştır. Sinem 45 F1 ve Sürmeli F1 kavun çeşitleri kendi üzerine de aşılanmış olup, aşısız bitkileri ise kontrol olarak kullanılmıştır. Çalışmada meyve ağırlığı (g), meyve yüksekliği (cm), meyve çapı (cm), çekirdek evi yüksekliği (cm), çekirdek evi çapı (cm), meyve eti kalınlığı (cm), meyve kabuk kalınlığı (mm) ve SÇKM (%) değerleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, incelenen parametreler açısından Sinem 45 Fı çeşidi Sürmeli Fı çeşidinden daha iyi değerlere sahip olmuştur. Meyve ağırlığı (4200, 4120 g), meyve yüksekliği (32.72, 34.98 cm), çekirdek evi yüksekliği (22.67, 22.44 cm), meyve kabuk kalınlığı (13.61 mm) değerleri incelendiğinde Ares Fı ve TZ 148 Fı anacı üzerine aşılı Sinem Fı çeşidinde en yüksek değerler tespit edilirken, meyve ağırlığında (2030 g), meyve yükseliğinde (21.33 cm), meyve çapında (13.67 cm), meyve eti kalınlığında (4.17 cm) en düşük değerler Nun 9075 anacı üzerine aşılı Sürmeli Fı çeşidinden elde edilmiştir. Suda çözünebilir kuru madde içeriği kabak üzerine aşılı uygulamalarda, kontrole göre daha düşük çıkmış olmakla birlikte, kontrol grubundan sonra en yüksek değer Ares Fı anacı üzerine aşılı Sürmeli Fı çeşidinden %9.97 SÇKM elde edilirken, en düşük değerler Nun 9075 Fı anacı üzerine aşılı Sürmeli Fı çeşidinden ve Sinem Fı çeşidinden (%6.88, %7.65) elde edilmiştir.


Mihriban NAMLI, Serkan KASAPOGLU, İlknur SOLMAZ

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 36
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/67814/1015561

Author: admin