Topraksız Tarımda Kullanılan Atıkların Marul ve Maydanoz Fidesi Yetiştiriciliğine Etkileri

Bu çalışma; sonbahar döneminde, ısıtmasız cam serada iki defa (domates ve marul) topraksız yetiştiricilikte kullanılan domates atıkları (DA; doğrudan kullanılan, ÖDA; ön işlem gören), Hindistan cevizi lifi (%100), Torf + Perlit karışımının (%65+%35) marul (Lactuca sativa var. capitate) ve maydanoz (Petroselinum crispum) fidelerinin kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada ayrıca torf ortamı kontrol amaçlı kullanılmıştır. Yetiştirme ortamlarının gövde çapı, fide boyu, kök uzunluğu ve fide yaş ağırlığı üzerine önemli etkileri belirlenmiştir (p˂ 0.05). Marul ve maydanoz fidelerinin kalitesinde DA ve ÖDA atıklarının diğer yetiştirme ortamlarına iyi bir alternatif olabileceği belirlenmiştir.


Salim TAŞDELEN, Aslıhan ÇİLİNGİR TÜTÜNCÜ, Harun ÖZER

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 36
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/67814/1013387

Author: admin