Sorgumun Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Bazı Ağır Metallerin Etkisi

Topraklarda ağır metal kirlenmesi çoğu bitkinin tohum çimlenmesini ve fide gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu araştırma, Ni (nikel), Cd (kadmiyum), Pb (kurşun), Cr (krom) ve Hg (civa)’ nın farklı dozlarının (0, 100, 200, 400 and 800 mg L-1) sorgumun çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde laboratuvar koşullarında yürütülmüştür. N48×Early Sumac sorgum çeşidi bitki materyali olarak kullanılmıştır. Bu araştırmada ağır metallerin etkisini belirlemek için çimlenme oranı (ÇO), nispi çimlenme indeksi (NÇİ), ortalama çimlenme süresi (OÇS), nispi canlılık indeksi (NCİ), nispi kök uzunluğu (NKU), nispi sap uzunluğu (NSU), kök yaş ağırlığı (KYA) ve sap yaş ağırlığı (SYA) özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçları ağır metallerin hem çimlenme hem de fide özelliklerini olumsuz etkilediğini göstermiştir. Ayrıca, kadmiyumun çimlenme özellikleri üzerine olumsuz etkisi sınırlı düzeydeyken, fide özellikleri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olmuştur. Ağır metal dozlarındaki artış da incelenen özellikleri olumsuz etkilemiştir. Sonuçta, bu çalışmada kullanılan ağır metallerin sorgumun incelenen özellikler üzerinde olumsuz etkiye sahip olmakla birlikte, özellikle Hg ve Cd diğerlerinden daha fazla olumsuz etkiye neden olmuştur.
Selim DEMİR , Elif AYAZOGLU DEMİR , Yüksel ALİYAZICIOĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın