Burdur Gölü Çevresindeki Tuzlu ve Borlu Toprakların Islahı İçin Gerekli Yıkama Suyu Miktarı ve Islah Süresi

Burdur Gölü çevresindeki tuzlu ve borlu toprakların ıslahı için gerekli yıkama suyu miktarı ile yıkama süresini belirlemek amacıyla bir tarla denemesi yürütülmüştür. Aralıklı göllendirme yöntemi ile, toplam 300 cm yıkama suyu uygulanan denemeler sonunda, yıkama suyu miktarları ve infiltrasyon süreleri belirlenmiştir. Toprak tuzluluğu 4.0 dS m-1’nin ve bor değerleri 2 ppm’in altına düşünce, yıkama uygulamaları sonlandırılmıştır. Arpa ve şeker pancarı gibi tuza ve bor’a dayanıklı bitkilerin yetişebileceği düzeyde ıslah sağlamak için gerekli yıkama suyu miktarları ve ıslah sürelerine ilişkin tuz ve bor yıkama eşitlikleri elde edilmiştir. Bu ilişkileri yardımıyla gerekli yıkama suyu miktarı ve ıslah süreleri belirlenmiştir.


Barış BAHÇECİ, Ali Fuat TARI, İdris BAHCECİ

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 36
Sayı 2

Dergi adı:Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutarim/issue/67814/950856

Author: admin