Covid-19’un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi

Dünyayı tesiri altına alan Covid-19 salgını, ne yazık ki ülkemizi de etkisi altına almıştır. Her alanda sınırlar koymamıza neden olan bu salgın birçok sektörde de sınırlamalar getirmeye sebep olmuştur. Bu sınırlamalar üretimi de etkilemiştir. Bu çalışma kapsamında Covid-19 un İmalat Sektöründe Üretim Endekslerine Etkisi incelenmektedir. İmalat sektörü üretim endeksini imalat sektöründe yer alan kuruluşların üretimlerindeki değişimi gösteren bir endeks olarak açıklamak mümkündür. Sektördeki değişimi etkileyen unsurları değerlendirmek için iyi tanımlanmış performans kriterlerine ihtiyaç vardır. İmalat sektörünü etki eden üretim endeksleri ile ilgili olarak ithalat, ihracat, tedarikçi seçimi ve istihdam gibi kriterlerden bahsedilebilir. Bu kriterler arasında hangisinin imalat sektöründe üretim endekslerine daha çok etki ettiğini belirlenmesi gerekir. Hangi kriterin daha çok etkilendiğini belirlemek için çalışmamamızda Analitik Ağ Süreci (AAS) metodu kullanılmıştır. AAS metodunun kullanılmasında en önemli etken bir hükmü etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri de yapıya dahil eden yöntem olmasıdır. Çalışmanın amacı salgın sebebiyle üretimde meydana gelen değişikliklerden üretim endekslerinde hangi kriterin ne kadar daha çok etkilenmiş olduğunu belirlenmesiyle öncelik derecesine göre sıralanıp daha öncelikli olan kriter üzerine aksiyon almak gerekir.


İrem DUZDAR ARGUN, Beyzanur AYDIN

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/67157/999883

Author: admin