Spreyleme Yöntemi ile Soğutulan Yarı Kapalı Bir Gaz Çevriminin Modellenmesi ve Performansının İncelenmesi

Güç üretiminin yanısıra soğutma ve temiz su eldesi sağlayan yeni nesil PoWER çevriminin performansı günümüzde incelemeye tabi olmaktadır. Bu çevrim temel olarak yüksek basnıçta geri beslemeli olarak çalışan HPRTE çevrimi ve buhar absorpsiyonlu soğutma çevrimi olan VARS çevriminin birleşimi olarak tasarlanmıştır. HPRTE sisteminde yakılan gazın bir kısmı sisteme geri kazanılarak verimden kazanç sağlanmakta ve faydalı atık ısı VARS elemanları tarafından kullanılmaktadır. Bu gaz çevrimin termal verimi yüksek basınç kompresörü girişinde akışkan sıcaklığı suyun donma sıcaklığı altına düşürülerek yükseltilebilir. Etilen glikol ve su karışımı gaz ortamına direkt olarak spreyleme yapılabilir. Bu sayede hem kurutma hem de soğutma işlemi yapılmış olur. Etilen glikol düşük buharlaşma basıncı olduğu için modellemede göz önüne alınmıştır. Çevrimlerin simülasyonu bilgisayar modeli ile yapılmakta olup soğutmanın sadece VARS tarafından ve VARS ile beraber spreyleme ile ortak yapıldığı durumları kıyaslamak için tasarlanmıştır. Geri beslemeli gaz çevriminde iki büyüklükte gaz motoru olduğu durum düşünülmüştür. Etilen glikol konsantrasyonunun yüzde 60 bileşende olduğu spreyleme yöntemi ile soğutmada orta ölçekte gaz motoru taşıyan sistemde termal verimin yüzde 2.2 oranında, küçük ölçekte gaz motoru taşıyan sistemde yüzde 2.7 oranında arttığı hesaplanmıştır.


Erman Kadir ÖZTEKİN, William E. LEAR

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/67157/1039226

Author: admin