Bağlantı Elemanı Üretiminde Şekil Verme Yöntemindeki Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin İncelenmesi

Bu çalışmada, ürün üretiminde soğuk şekil verme için bağımsız değişkenlerden olan malzeme ve kalıp geometrisine, işlem hızına ve deformasyon miktarına, bağımlı değişkenlerden ise deformasyon esnasındaki malzeme akışına ve boyut hassasiyetine odaklanılmıştır. CAD yazılımları ile ürünün operasyonları için gerekli tüm kalıp tasarımları üç boyutlu ortamda gerçekleştirilmiş olup simülasyon programına aktarımı yapılarak detaylı mesh yapısı oluşturulmuştur. Hammadde (tel) olarak işleme başlanılmış ve istasyonlar arası şekillenen ürün aktarımı yapılarak nihai sanal ürün elde edilmiştir. Elde edilen veriler ile farklı optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Hammadde stress-strain diyagramları incelendiğinde, ürünün kalıpta daha yüksek adetlerde üretilebilmesi amacıyla simülasyon destekli yapılan optimizasyon çalışmalarıyla nihai üründe deformasyon ile oluşan strain değeri yaklaşık %18 değerinde azaltılmış ve buna bağlı olarak kalıp gerilmelerinin yaklaşık %40 azaldığı ve kalıp performansının arttığı görülmüştür.


Alper BAYGUT, Murat MERMER, Semih TAŞ

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/67157/952070

Author: admin