Bazı Bitki Ekstraktlarının Antivaral Etkileri Üzerine Bir Derleme

Hastalık yapıcı olarak virüsler, canlı hücrelerde enfekte ettiği hücrenin metabolic olaylarını yönetirler. Son dönemlerde bitkiler üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar artmış ve fitokimyasal özellikleri ile ilgili araştırmalar hız kazanmıştır. Bu çalışma ile, virüslere karşı antiviral etki gösteren bazı bitkisel özütlerin örnekleri biraraya getirilmiştir. Bitki özütlerinin biyoaktif özellikleri ile virüsler üzerinde antiviral etkileri bulunan bitkilerin etken maddeleri tablolaştırılarak sunulmaya çalışılmıştır. Antiviral etki potansiyeli olan bitki türleri üzerine yapılmış yeni çalışmalar az olmakla birlikte, incelenen çalışmalara bakıldığında saponinler, proteinler, terpenoidler, lignanlar, sülfitler, polifenolikler, kumarinler, furilbileşikler, flavonoidler, alkaloidler, poliinler, tiyofenler ve peptitler gibi birçok çeşitli aktif fitokimyasallar bulunmaktadır. Özellikle Lamiacaea, Zingiberaceae, Fabaceae, Rutaceae ve Umbelliferae familyaları ile Meliae cortex, Cimicifuga rhizoma, Coptidisrhizoma, Sophora subprostrataradx ve Phellodendron cortex türleri antiviral ajanlar olmak için ekstraktlarından yararlanılabilecek bitkiler olarak bilinmektedir.


Gülcay ERCAN OĞUZTÜRK, Talip TURNA, Turan YUKSEK, Uğur KAVAL

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/67157/1003358

Author: admin