Kıyma ve Kıyma Benzeri Ürünlerde 'Hamburger Hastalığı' olarak E. coli O157:H7'nin varlığı

Güvenli gıda tüketimi, insan sağlığı için her zaman endişe duyulan konular arasında zirve de yer almıştır. Kıyma; proses sürecinde birçok noktaya (alet ve ekipman, personel vb) temas etmesi, oksijenin dokuya girmesi ve dokunun parçalanarak mikroorganizmalar için doğal besiyerine dönüşmesi bununla birlikte birçok ürünün (köfte, hamburger vb) ana hammaddesi olarak kullanılması bakımından güvenli gıda kavramı içerisinde en riskli gıdalar arasında sayılmaktadır.
Gıda zehirlenmelerine ve ölümlere neden olan bakteriler içerisinde Escherichia coli O157: H7 serotipi toplum sağlığı için günden güne artan bir tehdit haline gelmiştir. Kıyma ve kıyma benzeri ürünler patojenin birincil nedenleri arasında sayılmaktadır.
Bu çalışmada; günümüz beslenme zincirinde üst sıralarda yer alan ve toplu tüketim noktalarında (lokanta, restoran vb), ‘sokak lezzeti’ tüketim yerlerinde ve hazır yemek alanlarında (fast-food) sevilerek tüketilen kıyma ve kıyma benzeri ürünler (köfte, hamburger) için potansiyel tehlike oluşturan bu patojenin kontaminasyon noktaları ve zehirlenme vakaları incelenerek meydana gelebilecek problemlerin önlenmesi için yapılan çalışmaların değerlendirmesi amaçlanmıştır.


Enes KAVRUT

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/67157/944659

Author: admin