Simental Irkı Sığırlarda GH ve PIT-I Gen Polimorfizmleri ile Süt Verimleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Bu çalışmada Simental ırkı sığırlarda büyüme hormonu (GH) ve hipofiz spesifik transkripsiyon faktör-1 (PIT-1) genleri ile 1. ve 2. laktasyon toplam süt verimleri ve günlük süt verimleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, Kayseri ili civarında yetiştirilen 203 baş Simental ırkı sağmal inek incelenmiştir. GH genotiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılan PCR işlemi sonunda elde edilen 223 bp’lik PCR ürünleri AluI restriksiyon enzimiyle kesilmiştir. PIT-1 genotiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılan PCR işlemi sonunda elde edilen 600 bp’lik PCR ürünleri ise HinfI enzimi ile kesilmiştir. GH-AluI ve PIT-1-HinfI genotipleri ile günlük ve laktasyon toplam süt verimleri arasındaki ilişki tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiştir. GH-AluI polimorfizmi yönünden incelenen Simental ırkı sığırlarda iki allel (A ve B) ile üç genotip (LL, LV ve VV) gözlenmiştir. İncelenen örneklerde LL genotip frekasının en yüksek (0.52), VV genotip frekansının ise en düşük (0.11) olduğu belirlenmiştir. PIT-1-HinfI polimorfizmi yönünden incelenen Simental ırkı ineklerde iki genotip (AB ve BB) gözlenmiştir. AA genotipine incelenen örneklerde rastlanılmamıştır. İncelenen Simental ırkı sığırlarda BB genotip frekasının en yüksek (0.74) olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda Simental ırkı ineklerde GH-AluI ve PIT-1-HinfI polimorfizmleri ile 1., 2. laktasyon toplam süt verimleri ve günlük süt verimi arasında istatistik olarak önemli ilişki olmadığı belirlenmiştir (P>0.05). Simental ırkı sığırlarda GH-AluI ve PIT-1-HinfI polimorfizmleri ile diğer süt verim özellikleri ile büyüme ve et verim özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırıldığı çalışmaların planlanması gerektiği düşünülmüştür.
Alişan NALCIOĞLU , Mehmet ÜNSAL , Burcu ERCAN , Ayşe Ece YAĞCI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın