Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Kullanım Alanları

Bitkiler geçmişten bu yana birçok alanda kullanılmıştır. Bu kullanım alanları bitkilerin özelliklerine ve içeriklerine göre değişmiştir. İnsanlar bitkilerden en iyi şekilde yararlanmaya çalışmışlardır. Son yıllarda önemi gittikçe artan yağlı tohumlu bitkiler gıda, tıbbı, boya endüstrisi, kozmetik, biyodizel gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Türkiye sahip olduğu toprak ve iklim çeşitliliğiyle yağlı tohumlu bitki üretimi için oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmanın amacı; Dünyada ekolojik ve ekonomik değeri bakımından önemli bir yere sahip olan yağlı tohumlu bitkilerin mevcut kullanım alanlarını tespit etmek ve yeni kullanım alanları belirlemektir.


Bayram YURTVERMEZ, Betül GIDIK

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/67157/932881

Author: admin