Antibakteriyel Özellikli Duvar Karolarının Geliştirilmesi

Seramik karolar estetik özelliklerinin yanında mekanik özelliklerinin yüksek olması, kimyasal dayanım ve lekelenme direnci gibi üstün özelliklere sahiptirler. Seramik karolar; hastanelerde, okullarda, ameliyathanelerde, mutfaklarda, ticari binalar ve evlerde yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik, endüstriyel ve ev ortamlarında potansiyel olarak bakteri, mantar, virüsler gibi patojenik mikroorganizmaların cilt temasına bağlı ölüm oranları dikkate değerdir. Hastane enfeksiyonları ve çeşitli dermatomlar potansiyel sağlık riskleri arasındadır. Özellikle, hastanelerde zeminler üzerinde kan vb ortamlarda kolayca barınabilen bakteriler insan sağlığı açısından büyük risk teşkil eder, bu tarz durumlarda antibakteriyel karoların insan sağlığı için önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda; klinik, endüstriyel ve evsel alanlarda, antibakteriyel zemin ve duvar kaplama malzemelerin gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Bu projede, gümüş ilaveli antibakteriyel ajan Seranit Granit Seramik duvar karosu mat sırına entegre edilmiştir ve ISO 22196 Antibakteriyel etkinlik testine tabi tutulmuştur. %1 antibakteriyel toz ilaveli sırda antibakteriyel etkinlik sağlanırken %0,5 ilaveli sırda sağlanamamıştır. EDX analizi, antibakteriyel aktivite testi sonucunu doğrulayan bir sonuç vermiştir. Ayrıca, sır yüzeylerinde herhangi bir hata gözlemlenmemiştir. Antibakteriyel toz, sırın az miktarda renk özelliklerini değiştirmiştir ancak standartlar dahilindedir.


Gamze KARAKEDİ SAKARYA, Elif UBAY

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/67157/993124

Author: admin