Bitkilerde Ağır Metal Hiperakümülasyonu ve Fitoremediasyon

Hiperakümülatör bitkiler çeşitli ağır metalleri toprak üstü organlarında aşırı miktarda biriktiren ancak bundan olumsuz etkilenmeyen bitki türleridir. Hiperakümülatörlerin diğer bitki türlerinden farkı yüksek hızda ağır metal alınımı yapmaları, bu ağır metalleri köklerden gövde ve yapraklara etkili bir şekilde taşımaları ve ağır metaller yapraklarda detoksifiye etmeleridir. Hiperakümülasyon yeteneğinin temelinde, aslında hiperakümülatör olmayan bitkilerde de bulunan bazı genlerin farklı şekilde ekspresyonu ve regüle edilmesi yatmaktadır. Ayrıca hiperakümülatör bitkilerin topraktan etkili bir şekilde absorbe ettiği ağır metallerin bir kısmı canlılar için esansiyeldir. Bu çalışmada hiperakümülatör bitkilerin genel özellikleri, fitoremediasyon kapasitesi ve tipleri ile bu bitkilerin fitomadencilik alanında kullanılabilirliği literatür bilgilerinden faydalanılarak tartışılmıştır.


Ali DOĞRU, Huseyin ALTUNDAĞ, Şahin DÜNDAR

Journal of Agricultural Biotechnology
,
Yıl 2021
Cilt 2
Sayı 2

Dergi adı:Journal of Agricultural Biotechnology

https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinabt/issue/67536/1042756

Author: admin