Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Bazı Serin İklim Çim Alan Buğdaygillerinin Çimlenmesi ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri

Bu çalışma, serin iklim çim alan buğdaygillerinden; Lolium, Poa, Agrostis ve Festuca cinslerine ait 10 farklı çeşidin çimlenme döneminde tuz stresine dayanıklılığının belirlenmesi amacıyla Eylül 2020 tarihinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksekokulu laboratuvarlarında yürütülmüştür. Tuz stresini oluşturmak için farklı tuz konsantrasyonları (0, 50, 100, 150, 200 mMol) kullanılmıştır. Araştırmada; çimlenme oranı, sapçık uzunluğu, kökçük uzunluğu, vigor indeksi, sapçık/kökçük oranı, sapçık yaş ağırlığı, kökçük yaş ağırlığı, sapçık kuru ağırlığı, kökçük kuru ağırlığı ve tuza tolerans indeksi özellikleri incelenmiştir. Araştırmada tuz konsantrasyonlarının artmasıyla çimlenme oranlarının tüm çeşitlerde azaldığı görülmüştür. İncelenen türler arasında Festuca arundinacea Starlett ve Festuca arundinacea Titan RX Rizomlu çeşitlerinin diğer çeşitlere göre tuzluluğa daha toleranslı olduğu tespit edilmiştir.


Mustafa YILMAZ, Ali DOĞRU, Melike Halime KILDIŞ

Journal of Agricultural Biotechnology
,
Yıl 2021
Cilt 2
Sayı 2

Dergi adı:Journal of Agricultural Biotechnology

https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinabt/issue/67536/1049247

Author: admin