Nematod mücadelesinde nematisidal ektili yabancı otlar

Yabancı otlar, kültür bitkilerinin verimini etkileyen tarımsal üretimin önemli zararlılarından biridir. İstenmeyen bu bitkiler özellikle sebze tarlalarında sorun teşkil etmektedir. Sentetik kimyasallar yabancı otlara karşı kullanılmaktadır ancak hayvan ve çevre sağlığını tehdit eden bu maddelerin kontrolsüz uygulanması, hava, toprak ve gıda ürünlerinde kalıntı bırakma riski, bitkilerde fitotoksisiteye neden olarak kalitesiz ürünlerin ortaya çıkması nedeniyle kullanımları sınırlıdır. , ve hedeflenen zararlılarda direnç oluşumu. Bitki salgılarının kullanımı çevre dostu nematod kontrolü sağlar. Bu derlemede bitkiler tarafından salgılanan allelokimyasallar tartışılmış ve nematisidal potansiyele sahip yabancı ot türleri hakkında bilgi verilmiştir.


Bahadır ŞİN, Lerzan ÖZTÜRK

Journal of Agricultural Biotechnology
,
Yıl 2021
Cilt 2
Sayı 2

Dergi adı:Journal of Agricultural Biotechnology

https://dergipark.org.tr/tr/pub/joinabt/issue/67536/1034036

Author: admin