POLİLAKTİK ASİT TEMELLİ MEMBRANIN MORFOLOJİSİNİN DESALİNASYON PERFORMANSINA ETKİSİ

Nüfus artışı, küresel ısınma ve insanların sebep olduğu kirlilikler nedeni ile su kaynaklarımız azalmaktadır. Dünya üzerindeki sular doğrudan kullanılamayan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Bu nedenle mevcut su kaynaklarının kullanımı için ayırma işlemlerinin kullanılması son yıllarda önem kazanmaktadır. Pervaporasyon tekniği, tuzlu sulardan saf su elde etmek için yeni gelişen bir tekniktir. Bu çalışmada, deniz suyunun saflaştırılması için Polilaktik asit (PLA) polimeri ile membranlar üretilmiş, membranın hidrofilitesini ve ayırma performansını iyileştirmek, aynı zamanda kararlılıklarını da korumak polietilen glikol (PEG) polimeri eklenmiştir. Çalışma kapsamında, gözeneksiz yoğun ve asimetrik olmak üzere iki farklı membran hazırlanmıştır ve morfolojik yapı farklılıklarının desalinasyon performansına etkileri incelenmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve temas açısı testi ile membranlar karakterize edilmiş, ardından tuzlu su desalinasyon testleri yapılmıştır. Sonuç olarak membranın hidrofobitesi azaltılmış bu sayede akı değerleri artmıştır. Tüm membranlar %99 üzerinde tuz reddi elde edilmiştir. En iyi sonuçlar ise %5 PEG içeren PLA membran ile elde edilmiştir. Bu membranın akısı 1,57 kg/m2h, tuz reddi ise %99,98 olarak hesaplanmıştır. Üretilen membranın asimetrik yapıda olması akıyı arttırmış buna rağmen yüksek saflıkta su elde edilmesini sağlamıştır.


Betül KARAKOCA, Filiz UĞUR NİGİZ

Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 4
Sayı 2

Dergi adı:Bartın Üniversitesi Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jonas/issue/65865/1030760

Author: admin