‘Karaerik’ Üzüm Çeşidinde in vitro Fenolik Bileşik Üretimi Üzerine UV Işını Uygulaması ve İnkübasyon Sürelerinin Etkisi

Bu çalışmada, Karaerik üzüm çeşidine ait kallus kültürlerinde, bireysel ve toplam fenolik bileşik üretiminin uyarılması üzerine Ultraviyole (UV) ışınının etkisi incelenmiştir. Kallus kültürleri, in vitro bitkiciklerin yaprak ayalarından elde edilmiştir. Kültür ortamı olarak, 0.1 mg l-1 NAA (Naftalen asetik asit) ve 0.2 mg l-1 Kin (Kinetin) eklenmiş Gamborg B-5 ortamı kullanılmıştır. Kalluslar, 21 gün ara ile iki defa alt kültüre alınmıştır. İkinci alt kültürden sonra, 12 gün yaşlı kalluslara, steril kabin içerisinde petri kutularının kapakları açılarak, 10 cm uzaklıktan 10 ve 15 dk süreyle 254 nm dalga boyuna sahip UV-C ışını uygulanmıştır. Uygulamanın ardından kalluslar karanlık koşullarda inkübe edilmiştir. Fenolik bileşik ölçümleri 0., 24., 48. ve 72. saatlerde yapılmıştır. Bireysel fenolik bileşikler HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi), toplam fenolik bileşikler ise Spektrofotometre ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda UV ışınının Karaerik üzüm çeşidine ait kallus dokularında fenolik bileşik üretimini uyarmada etkili ve bu etkinin uygulama süresi ile yakından ilişkili olduğu saptanmıştır.
Sławomir CHMİELEWSKİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın