Sokağa Çıkmak Yasak!: COVID 19 salgını sonrasında çocukların kentsel yeşil alanlara ve oyun alanlarına erişiminin ve kullanımının değişen durumuna ilişkin ebeveyn algısı.

Öz
Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, yeni keşfedilen bir virüsle hayatımız tamamen değişti. Coronavirüs ailesinin bu yeni türü, Çin'de hızla birçok insana bulaştı. Artık yaygın olarak COVID-19 olarak adlandırılan virüs, uluslararası uçuşlarla da dünyamızın neredeyse her yerine bulaşarak küresel bir pandemiye neden oldu. Bu yeni durum birçok çocuğun günlük hayatını değiştirdi. COVID-19 pandemisinin ilk aylarında, dünyadaki tüm çocukların yaklaşık %99,5'i hareket kısıtlamaları ve %60'ı tam veya kısmi karantina altında yaşadı. Türkiye'de ise çocuklar 2 aydan fazla bir süre dışarı çıkış izinleri olmadan yaşadılar. Bu çalışma, karantina sürecinin çocukların günlük yaşamlarına, fiziksel aktivite örüntülerine, kentsel yeşil alanlara ve oyun alanlarına yapılan ziyaretlere etkisini anlamayı amaçlamıştır. Ortaya çıkan bulgular, karantina sırasında çocukların günlük alışkanlıklarının değiştiğini gösteriyor. Birçok çocuk can sıkıntısı, yalnızlık, iletişim eksikliği, kaygı ve hatta depresyon belirtileri gösterdi. Çocuklar televizyon izlemeye daha fazla zaman ayırdılar. Çocukların yarısından biraz fazlası her gün fiziksel aktivite için sadece yaklaşık bir saat harcarken, üçte biri herhangi bir fiziksel aktivite için hiç zaman ayırmadılar. Kentsel yeşil alanları ve oyun alanlarını ziyaret eden çocukların yüzdesi hızla azaldı. Ortalama olarak, çocuklar kentsel yeşil alanlara COVID-19'dan önce ziyaret ettiklerinden 27 dakika daha kısa ziyaretlerde bulundular.


Melih BOZKURT

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 18
Sayı 2

Dergi adı:Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/67755/1007588

Author: admin