Bazı Ceviz Çeşitlerinin Isparta Ekolojisinde Biyokimyasal ve Mineral Madde İçerikleri

Araştırmada, Eğirdir/Isparta ekolojisinde yetiştiriciliği yapılan yerli ve yabancı bazı ceviz çeşitlerinin biyokimyasal bileşenleri ile mineral madde içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada çeşitler arasında toplam yağ, toplam protein, toplam antioksidan, toplam flavonoid ve toplam fenolik bakımından istatistiksel olarak p≤ 0.05 düzeyinde önemli farklılıklar saptanmıştır. Araştırmada toplam yağ içeriği % 54.75 (Pedro)-% 66.23 (Franguette), toplam protein içeriği% 13.85 (Şebin)-% 18.30 (Şen 2), toplam antioksidan içeriği 99.40 mg/GAE/100gr Kuru meyve (Şen 2)-210.09 mg/GAE/100gr Kuru meyve (Pedro), toplam flavonoid içeriği 280.89 mg/g (Şen 2)-391.10 mg/g (Franquette), toplam fenolik madde miktarlarının 480.10 mg GAE/g (Pedro)-167.95 mg GAE/g (Şen 2) arasında değişiklik göstermiştir. Araştırmada çeşitler arasında mineral madde içerikleri bakımından istatistiksel olarak p≤ 0.05 düzeyinde önemli farklılıklar saptanmıştır. Araştırmada çeşitlerin N içerikleri %2.29-%2.76, P içerikleri 0.37 (Chandler)-0.46 (Şen 2, Fernor), K içerikleri 0.38 (Franquette)-0.51 (Pedro), Ca içerikleri 0.09 (Franquette)-0.15 (Kaman 1), Mg içerikleri 0.16 (Şebin, Franquette)-0.20 (Pedro), Fe içerikleri 32.57 (Fernette)-43.70 (Şen 2), Cu içerikleri 15.27 (Chandler)-23.78 (Bilecik), Zn içerikleri 26.60 (Chandler)-41.11 (Kaman 1), B içerikleri 9.31 (Şebin)-15.89 (Franquette), Mn içerikleri ise 27.53 (Şen 2)-42.27 (Pedro) ve Ag içerikleri 0.37 (Maraş 18)-1.39 (Fernor) arasında değişiklik göstermiştir.


Bilal YALÇIN, Adnan YILDIRIM, Fatma YILDIRIM, Civan ÇELİK

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 18
Sayı 2

Dergi adı:Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/67755/993686

Author: admin