Koruma Statüsüne Sahip Kentsel Periferik Peyzajın, Peyzaj Değeri ve Ekoturizm Potansiyeli Açısından Analizi

Doğal ve kültürel miras kavramı; yapısal mirası, somut olmayan kültürel değerleri ve peyzaj karakteri ve fizyonomisini içeren geniş bir çerçeveyi ifade eder. Özgün peyzaj karakteri zemininde gelişen ve yükselen bu alanlar, insan yaşayış biçimlerinin gelecek nesillere aktarılabilmeleri, dünya kültürleri ve doğası için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; kentsel periferi alanında bulunan, kaya oyma-ev kombinasyonu mimari yapısı ve özgün karakteri ile sit alanı statüsüne sahip Nar Kasabası (Nevşehir) doğal, kültürel ve fiziksel koşulları ile ele alınmış, peyzaj ve ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi amacıyla analiz ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bölgenin çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olması dolayısıyla yer altında ve mağara çevrelerinde kurgulanan yaşamsal faaliyet alanlarının öne çıkan değerler olması, kasabanın simgesel imajına uygun üst yapı ve donatı elemanlarının önemi, günübirlik konaklamalar için de imkânlar oluşturulmasının avantaj sağlayacağı ve turistik mekân deneyiminde vadi boyu alanlarında da hayata geçirilmesi gibi tespitler ışığında önerilerde bulunulmuştur.


Esra ÖZHANCI

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
,
Yıl 2021
Cilt 18
Sayı 2

Dergi adı:Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/aduziraat/issue/67755/954433

Author: admin