Fenoksietanol ve Açlık Süresinin Japon Balığının (Carassius auratus) Taşınmasında Stok Miktarına Etkisi

Bu çalışmada fenoksietonolün juvenil Japon balığında (3.87 g ve 4.05 cm) 30 dakika ve 15 saat süreli uygulamalarındaki optimal doz tespit edilmiştir. Ayrıca, japon balığının 1 4-1 su ve 3 4-1 oksijen basılmış naylon torbalarda 15 saat taşınmasında, fenoksietanol ve açlık süresinin balığın stok miktarına etkileri belirlenmiştir. Balıkların anesteziye giriş süresi doza bağlı olarak 3 ile 11 dakika, anezteziden çıkış süresi ise 5 ile 15 dakika arasında gerçekleşmiştir. Fenoksietanolün balık üzerindeki anestezik etkisi 100 µL L-1 dozdan itibaren başlamıştır. Derin anestezi için fenoksietanolün optimal dozu, 30 dakika süre için 250 µL L-1, 15 saat süre için 200 µL L-1 olarak bulunmuştur. Balıkların naylon torbalarda taşınmasında 4 gün aç bırakılması, 2 gün aç bırakılmasına göre daha yüksek bir stoklamaya olanak sağlamış (P<0.00), ancak taşıma suyuna fenoksietanol uygulamasının bir etkisi olmamıştır (P>0.05). Açlık süresi, anestezi uygulaması ve stoklama oranları arasında bir intereaksiyon bulunamamıştır (P>0.05). Fenoksietanol kullanmaksızın 4 gün aç bırakılan japon balıklarının oksijen basılmış naylon torbalarda 40, 60 ve 80 adet L-1 stoklama koşullarında sırasıyla, %100, 98.33 ve 91.87 yaşama oranı tespit edilmiştir. Aç bırakılma süresi ve yaşama oranları ele alındığında jüvenil japon balıkları için optimal stoklama oranı litreye 60 adet balık uygun gözükmektedir. 
Kadir SALTALI , Esra GÜNEŞ , Bedriye BİLİR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın