Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Genç Çiftçi Hayvancılık Projelerinin Verimliliğinin Araştırılması

Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiş olan Genç Çiftçi Projesi uygulamasının Hatay ölçeğinde değerlendirilmesi için yapılmıştır. Çalışmada söz konusu projenin gerçekleştirilmesi sürecinde yaşanan sorunların belirlenmesi ve bundan sonra yapılacak benzeri nitelikteki projelerin daha verimli yürütülmesi için yararlı bilgilerin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, yetiştiriciler ile proje hakkındaki görüşlerini sorgulayan anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS paket programında frekans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Proje sonunda yetiştiricilere istedikleri verim ile uyumlu hayvan dağıtılmadığı, yetiştiricilerinin eğitim seviyelerinin düşük olduğu, maddi durumu yetersiz olan yetiştiricilerin proje yararlanıcısı olarak seçilmiş olmaları nedeni ile hayvanların bakımında sorunlar olduğu, bu nedenle istenilen verimlerin alınamadığı belirlenmiştir. Ayrıca, özellikle büyükbaş hayvanlarda üreme problemleri olduğu ve bu durumun zorunlu yapay tohumlama uygulamasından kaynaklanmış olabileceği de belirlenmiştir. Belirlenen bu aksaklıklara rağmen proje yararlanıcıları genel olarak hayvancılık yapmaktan memnun olduklarını ve bu işi sürdürmek istediklerini belirtmişlerdir.
Aydemir BARIŞ , Mustafa ALKAN , Cenk YÜCEL , Narin GÖK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın