Pakistan Karachi sahillerinden Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota türünde (Brandt, 1835) Hg değerlendirmesi

Bu çalışmanın amacı, Karachi kıyısında seçilen iki bölgede sediment, yüzey deniz suyu ve Holothuria leucospilota kasları ve derisindeki cıva seviyelerini belirlemektir. Örnekler iki mevsim güney-batı musonu (Ağustos-Eylül) ve kuzey-doğu musonu (Aralık-Ocak) boyunca toplanmıştır. Sediment içindeki Hg konsantrasyonları kuru ağırlık olarak 0,0012 ila 0,0023 mg kg-1 ve yüzey suyunda 0,00018 ila 0,00034 (µg l-1) arasında değişirken, kara deniz hıyarının kas ve derisinde ise LOD değerleri 0,0034 – 0,0046 mg kg-1 arasında değişmektedir. Üstelik, Hg deri dokusunda en yüksek birikim oranını, kuzeydoğu musonunda Buleji'de 2 ile Sunehri'de 2,69 arasında değişen BSAF değerleri ile gösterilmiştir. Kara deniz hıyarı kaslarındaki BSAF değerleri, Buleji'de güneybatı musonda 1,44 ile Sunehri'nde kuzeydoğu musonda 1,63 arasında değişmektedir. Kara deniz hıyarının derisinde BSAF değeri 2'den yüksek olduğu için makro-yoğunlaştırıcı olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, BSAF değeri kasta 1 ile 2 arasında değiştiğinden, mikro-yoğunlaştırıcı olarak belirlenmiştir. Karachi kıyılarının Buleji ve Sunehri bölgelerindeki kara deniz hıyarlarında Hg, her iki örnekleme mevsimi boyunca biyo-birikime sahip olduğu görülmüştür (BCF> 5000). 
Hasan KOÇ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın