Biyoloik Gübrelerin Heritage Ahududu Çeşidinde Bazı Fizyolojik Tepkiler Üzerine Etkileri

Rosacea familyasının Rubus cinsine ait olan ahududu, hem insan sağlığı açısından faydaları hem de sanayi ve sofralık olarak geniş kullanım alanına sahip olması sebebiyle ekonomik potansiyeli yüksek üzümsü meyvelerden birisidir. Bu çalışmada bitki gelişimini olumlu etkileyen biyolojik gübrelerinin (PGPR ve mikoriza) Heritage ahududu çeşidinin bazı kimyasal özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla bitki yapraklarının klorofil, antosiyanin, toplam fenolik madde, prolin, toplam karbonhidrat miktarları değerlendirilmiştir. En yüksek klorofil ve antosiyanin içerikleri BF5 ve BF4 bakteri formülleri aşılamalarından (sırasıyla 37.24 ve 37.85 ve 5.58 ve 5.14) elde edilmiştir. Toplam karbonhidrat miktarları üzerine uygulamaların etkisi önemsiz bulunmuştur. Toplam fenolik ve prolin içerikleri bakımından en yüksek değerler (2.94 GAE mg g-1 ve 0.091 prolin g-1) BF5 aşılamasından elde edilmiştir. Araştırma sonucuna göre bakteri uygulamalarının bölgemizde Heritage ahududu yetiştiriciliği için incelenen parametreler açısından önce çıkan uygulama olduğu tespit edilmiştir.
Quratulan AHMED , Levent BAT

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın