Ahlat ve Böcekte Kitosan ile Kaplamanın Etkisinin Belirlenmesi

Ahlat (Pyrus elaeagnifolia)’ın yüksek şeker oranına sahip olması, depo zararlıları ve böceklerin bu besine ilgisini arttırmaktadır. Kitosan gibi yenilebilir film ve kaplamalar, gıdaların bozulmasını önlemek ve raf ömrünü uzatmak için tercih edilmektedir. Bu amaçla Ahlat dilimleri kitosan ile kaplanmış (%0.2-2; KA) ve 30 gün boyunca Drosophila melanogaster erginlerinin bu armutlar ile beslenmeleri sağlanmıştır. Ergin bireyler ve Ahlat’larda tekstür analizi yapılmıştır. Artan oranlarda KA ile beslenme ergin bireylerin deri sertliğinin fazlalaşmasına neden olduğu belirlenmiştir. Sadece yenilebilir kaplama uygulanan Ahlat’larda kaplama oranının artmasıyla sertliğin azaldığı, üzerinde böcek beslenen Ahlat’larda ise sertliğin arttığı görülmektedir. %2’lik KA ile beslemenin böcekte sertlik oluşturup, yumurta oluşumunu engelleyen bir yöntem olarak belirlenmiştir.
Gülden BALCI , Hakan KELES , Ramazan CAKMAKCI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın