Tıbbi Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimi ve Gal Oluşturan Bitki Patojeni Bakteriyel Hastalık Etmenlerine Karşı Antibakteriyel Etkinlikleri

Bu çalışmanın amacı, farklı bitki türlerinden elde edilen uçucu yağların kimyasal bileşimini ve gal (ur) oluşturan bitki patojenik bakteriyel hastalık etmeni Rhizobium radiobacter, Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi ve P.savastanoi pv. nerii’ye karşı antibakteriyel etkinlerini belirlemektir. Thymbra spicata var. spicata, Thymus serpyllum, Thymus sipyleus, Origanum syriacum, Origanum majorana, Ocimum basilicum, Mentha spicata, Melissa officinalis, Lavandula stoechas var. stoechas, Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Laurus nobilis ve Foeniculum vulgare uçucu yağlarının kimyasal bileşenleri GC/MS ile tanımlanmıştır. Carvacrol Thymbra spicata var. spicata (% 66.88) ve Origanum syriacum (% 79.8), thymol Thymus serpyllum (% 41.03), geranial Thymus sipyleus (% 13.72) ve Melissa officinalis (30.4), 4-terpineol Origanum majorana (31.67 %), linalool Ocimum basilicum (% 30.23), carvone Mentha spicata (% 55.58), 1,8 cineole Lavandula stoechas var. stoechas (% 35.5), Laurus nobilis (% 35.5) ve Rosmarinus officinalis (% 18.47), camphor Salvia officinalis (% 24.59) ve trans-anethole ise Foeniculum vulgare (% 82.8) uçucu yağlarının ana bileşenleri olarak belirlenmiştir. Engelleme zon çapı değerlerine dayanarak, uçucu yağlarıP.savastanoi pv. savastanoi (7.0-44.67 mm), ardından R.radiobacter (9.6-37.67 mm) ve P.savastanoi pv. nerii (6.33-18.33 mm) ye karşı oldukça güçlü antibakteriyel etkinlik göstermiştir. Lamiaceae familyasına ait bitkilerin uçucu yağlarının genellikle Lauraceae ve Apiaceae familyalarına göre daha etkili olduğu bulunmuştur. O.syriacum, T.serpyllum ve T.spicata var. spicata, test edilen tüm bakteri türlerine karşı en yüksek antibakteriyel aktiviteleri gösteren umut verici uçucu yağlar olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın bulguları uçucu yağların gal oluşturan bakteriyel hastalık etmenlerine karşı antibakteriyel ajan olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.
Eda GÜNEŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın