Türkiye'den Alysseae Tribusunun (Brassicaceae) 21 Temsilcisinin Petiyol Anatomisi

Bu çalışma, Türkiye'den Alysseae tribusunun 5’i endemik 21 temsilcisinin petiyol anatomisini ayrıntılı olarak sunmaktadır. İncelenen taksonlarda, petiyol şekli, iletim demetlerinin sayı ve düzenlenmesi ve kollenkima varlığında farklılıklar bulunmuştur. Petiyol şekilleri sulkat, dairesel veya yassı tiplerdedir. En yaygın tip küt veya sivri kenarlı sulkattır. Epidermis 1, 2 veya daha fazla tabakalıdır. İncelenen taksondaki iletim demeti sayısı toplamda 1 (Berteroa mutabilis) ve 9 (Alyssum strictum ve A. strigosum subsp. strigosum) arasında değişmektedir. Ek olarak, ortadaki iletim demetleri 1-5 loblu geniş veya dar yay şeklindedir. Bu sonuçlar, incelenen taksonlar arasında karşılaştırılan petiyol anatomik özelliklerinin, Türkiye Florasındaki geleneksel sıralamadaki dağılımları ile kısmen uyumlu olduğunu göstermektedir.
Ergin HAMZAOĞLU , Lütfi BEHÇET , Yakup YAPAR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın