Diyabetik Ratlarda Zakkum (Nerium oleander L.) Çiçeği Etanolik Liyofilize Ekstresinin Eritrosit Frajilite, Hematolojik ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması

Bu çalışma streptozotosin (50 mg kg-1) ile Tip 1 diyabet oluşturulan ratlarda zakkum (N. oleander) çiçeğinden elde edilen etanolik liyofilize ekstresinin eritrosit frajilite, hematolojik parametreler, total antioksidan kapasite (TAS), total oksidan kapasite (TOS) ve oksidatif stress indeksi (OSI) üzerine olan etkilerine odaklandı. Toksisite testi sonrası, 49 rat 7 gruba ayrıldı. Kontrol, Nerium oleander (NO) (50 mg kg-1), Diabetes mellitus (DM), DM+Gly-3 (3 mg kg-1), DM+NO-25 (25 mg kg-1), DM+NO-75 (75 mg kg-1) ve DM+NO-225 (225 mg kg-1). 21 günlük uygulamadan sonra elde edilen bulgulara göre, DM grubunda eritrosit hemolizi (%0.2-0.6 NaCI konsantrasyonlarda) kontrol gruplarına göre önemli artış gösterirken (P<0.05); özellikle DM+NO-225 grubunda eritrosit hemolizi önemli oranda azaldı (P<0.05). Hematolojik parametreler, bazı gruplarda dalgalanmalar göstermesine rağmen, DM+Gly grubunda eritrosit (RBC), hemoglobin (HGB) ve hematokrit (HCT) düzeyleri diğer gruplara göre önemli artış gösterdi (P<0.05). Ayrıca, DM grubu lökosit (WBC), eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) değerleri kontrol gruplarına göre önemli artış gösterirken, eritrosit ortalama hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) ise önemli oranda azaldı (P<0.05). DM grubunda plazma TAS seviyesindeki azalma, ile TOS ve OSI değerindeki artış kontrol ve uygulama gruplarına göre önemli bulundu. N. oleander çiçek liyofilize ekstresinin STZ ile diyabet oluşturulan ratlarda diyabetin sebep olduğu artan hemolizi önleyici/azaltıcı etkilere ve antioksidan özelliklere sahip olabileceği sonucuna varılmıştır. 
Cuma AKBAY , Abdulbaki BİLGİÇ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
,
Yıl 2020
Cilt 23
Sayı 6

Dergi adı:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi

Author: admin

Bir cevap yazın